Ventilatie

Vermijd
vochtproblemen

Voldoet je woning aan de huidige hoge isolatienormen, dan bestaat de kans dat de natuurlijke luchtcirculatie binnenshuis minimaal is. Vocht wordt onvoldoende afgevoerd, wat ernstige gevolgen zoals schimmelvorming kan hebben. De oplossing? Een mechanisch ventilatiesysteem van ATS.

Ventilatie keuken

Ventilatiesystemen

 • Ventilatiesysteem C

  Bij Ventilatiesysteem C wordt verse buitenlucht aangevoerd via raam- of muurroosters en afgewerkte lucht afgevoerd via een dakdoorvoer. Hiervoor leggen we (in de keuken, het toilet, de badkamer …) een netwerk van buizen aan met een centrale elektrische ventilator.

  Dit systeem is in aankoop en onderhoud goedkoper dan systeem D, maar heeft als nadeel dat koude buitenlucht wordt aangevoerd en warme binnenlucht afgevoerd. Zo ontstaan warmteverliezen, die tot hogere energiekosten leiden. Dit graag vermijden? Opteer dan voor ventilatiesysteem C+ evo.

 • Ventilatiesysteem C+ evo

  Bij dit systeem wordt de afvoer van afgewerkte lucht gemonitord door sensoren, die de snelheid van de centrale ventilator regelen. Ze passen de capaciteit van het ventilatiesysteem aan de omstandigheden aan, wat warmteverliezen aanzienlijk vermindert.

 • Ventilatiesysteem D

  Bij Ventilatiesysteem D warmt afgewerkte lucht de aangevoerde lucht op. Verse buitenlucht wordt via een dak- of gevelaanvoer naar de centrale ventilator geleid, waarna 90 % van de warmte van de langsstromende afgewerkte lucht wordt teruggewonnen via een warmtewisselaar. Dit systeem is duurder in aanschaf, maar verdient zich dankzij de terugwinning van warmte moeiteloos terug.

Ventilatie badkamer tegen vochtproblemen

Recht op een
subsidie of premie

Bij het plaatsen van ventilatiesystemen heb je eventueel recht op subsidies of een premie. Voor meer info kan je steeds www.energiesparen.be of www.premiezoeker.be bezoeken. Graag eerst een keertje vrijblijvend met ons samenzitten? We ontvangen je graag om meer info te geven!

Contacteer ons